Γ΄ Εξαμηνο

Γ’ Διδακτικό εξάμηνο
ΜαθήματαΏρες διδασκαλίας/ανά εβδομάδαΠιστωτικές Μονάδες
ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ6.510
ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ914
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 23
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ23
ΣΥΝΟΛΟ19.530