Προγραμμα Δ’ Εξαμηνου

Δ’ Διδακτικό εξάμηνο
ΜαθήματαΠιστωτικές Μονάδες
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ30

Το Δ΄ εξάμηνο (30 πιστωτικές μονάδες) αφορά στην εκπόνηση και την συγγραφή διπλωματικής εργασίας, καθώς και την εξέταση του φοιτητή σε αυτήν σε ανοικτή συνεδρία ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η επιτυχής εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του φοιτητή στο Α’, Β’ και Γ΄ εξάμηνο.