Προγραμμα Γ’ Εξαμηνου

Γ’ Διδακτικό εξάμηνο
ΜαθήματαΏρες διδασκαλίας/ανά εβδομάδαΠιστωτικές Μονάδες
ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ6.510
ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ914
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 23
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ23
ΣΥΝΟΛΟ19.530


Περιγραφή μαθημάτων


Γ.1. ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 

Γ.1.1.  Ανάγκη έρευνας στην αναζωογόνηση: βασική έρευνα σε μεγάλα θηλαστικά και μικρά ζώα.

Γ.1.2.   Σχεδιασμός ερευνητικού πρωτοκόλλου στην ΚΑΡΠΑ. Οι φοιτητές ασκούνται σε χοίρειο μοντέλο κοιλιακής μαρμαρυγής, χοίρειο μοντέλο καρδιακής ανακοπής ασφυκτικής αιτιολογίας, χοίρειο μοντέλο αιμορραγικής καταπληξίας και σε χοίρειο μοντέλο καρδιακής ανακοπής σηπτικής αιτιολογίας.

 

Γ.2. ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ

Γ.2.1.  Κλινικό Φροντιστήριο- Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της ζωής και αυτόματου εξωτερικού απινιδισμού

Γ.2.2.   Κλινικό Φροντιστήριο- Σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξη της ζωής

Γ.2.3.   Κλινικό Φροντιστήριο- Σεμινάριο υποστήριξης της ζωής στα παιδιά

Γ.2.4.   Κλινικό Φροντιστήριο- Σεμινάριο υποστήριξης της ζωής στα νεογνά

Γ.2.5.   Κλινικό Φροντιστήριο- Σεμινάριο στο Παθολογικό επείγον

Γ.2.5.   Κλινικό Φροντιστήριο- Σεμινάριο στο Τραύμα

Γ.2.6.   Κλινικό Φροντιστήριο- Σεμινάριο στο Γηριατρικό ασθενή

 

Γ.3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Γ.3.1.   Οντολογία

Γ.3.2.   Επιστημολογία

Γ.3.2.   Μεθοδολογία

 

Γ.4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ

Γ.4.1.  Μη τεχνικές δεξιότητες και ποιότητα στην Αναζωογόνηση

Γ.4.2.   Ηγεσία, ομαδικότητα, διαχείριση στόχων

Γ.4.3.   Έλεγχος και αρχείο αναφορών

Γ.4.4.   Σημασία της επικοινωνίας στο χειρισμό του βαρέως πάσχοντα