Προγραμμα Β’ Εξαμηνου

Β’ Διδακτικό εξάμηνο (13 εβδομάδες διδασκαλίας)
ΜαθήματαΏρες διδασκαλίας/ανά εβδομάδαΠιστωτικές Μονάδες
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 2,54
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ46
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 23
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ4.57
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΝΕΟΓΝΩΝ23
ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ1.52
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ35
ΣΥΝΟΛΟ19.530


Περιγραφή μαθημάτων


Β.1. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Β.1.1.  Εισαγωγή στην Επιδημιολογία και στα είδη Επιδημιολογικών μελετών, Βασικές αρχές, Επιδημιολογικές έννοιες, Πηγές στοιχείων, Εφαρμογές πληροφορικής

Β.1.2.   Είδη & κατηγορίες κλινικών μελετών, Μελέτες παρατήρησης, Παρεμβατικές μελέτες

Β.1.3.   Αιτιολογία και ταξινόμηση στην Ιατρική, Πηγές στοιχείων, Πραγμάτωση μιας περιγραφικής επιδημιολογικής έρευνας, Δείκτες νοσηρότητας και Θνησιμότητας

Β.1.4.  Διαμόρφωση και έλεγχος αιτιολογικών υποθέσεων, Περιγραφική Επιδημιολογία-Χαρακτηριστικά προτύπων, Περιγραφική Επιδημιολογία –Χαρακτηριστικά τόπου

Β.1.5. Περιγραφική Επιδημιολογία-Χαρακτηριστικά χρόνου, Προοπτικές έρευνες, Αναδρομικές έρευνες, Αξιολόγηση θεραπευτικών μέτρων, Προσυμπτωτικός έλεγχος

Β.1.6.   Επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων, Επιδημικές εκρήξεις

 

Β.2. ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Β.2.1.  Περιγραφική στατιστική, Μεθοδολογία συστηματικών ανασκοπήσεων και μετα-αναλύσεων

Β.2.2.  Μέτρα υπολογισμού του κινδύνου εκδήλωσης μιας κατάστασης

Β.2.3.  Βασικές στατιστικές δοκιμασίες, Κατευθυντήριες οδηγίες βασισμένες σε ενδείξεις

Β.2.4.  Ανάλυση διακύμανσης (Analysis of Variance-ANOVA), Ανάλυση παλινδρόμησης (Regression analysis), Εισαγωγή σε παραμετρικές και μη-παραμετρικές μεθόδους στατιστικής ανάλυσης, Logistic Regression

 

Β.3. ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Β.3.1.  Νέα αντιβιοτικά στη ΜΕΘ

Β.3.2.  Νεότερες μοριακές τεχνικές για την ταχύτερη διάγνωση των λοιμώξεων στη ΜΕΘ

Β.3.3.  Περιπτώσεις βαρέως πασχόντων ταξιδιωτών στη ΜΕΘ

Β.3.4.  Μηχανικός αερισμός σε ασθενείς με ΚΕΚ και ARDS

Β.3.5.  Άσθμα στη ΜΕΘ, ECMO στη ΜΕΘ, ΜΕΜΑ στη ΜΕΘ

Β.3.6.  Αιμοδυναμική παρακολούθηση, Υπερηχογράφημα θώρακος στη ΜΕΘ, Ρινική οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής

Β.3.7 Ενδοκράνια υπέρταση λόγω κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης

Β.3.8. Βαρύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό, Βαριά σήψη και σηπτική καταπληξία

Β.3.9. Διάγνωση εγκεφαλικού θανάτου, Εγκεφαλικός θάνατος στη ΜΕΘ

 

Β.4.   ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

B.4.1.    Πρώτες βοήθειες σε επείγουσες καταστάσεις, ο ρόλος του παρευρισκόμενου, Καρδιοαναπνευστική ανακοπή, αιφνίδιος καρδιακός θάνατος

B.4.2. Βασική υποστήριξη της ζωής στους ενήλικες, απινιδισμός, απινιδισμός σε δημόσιους χώρους, Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής, παθοφυσιολογία

B.4.3. Υποστήριξη της αναπνοής. Υποστήριξη της κυκλοφορίας, αναγνώριση αρρυθμιών

B.4.4. Αρρυθμίες περί την ανακοπή, αλγόριθμοι αντιμετώπισης βραδυκαρδιών- ταχυκαρδιών. Βηματοδότηση, καρδιομετατροπή. Μηχανική υποστήριξη της καρδιοαναπνευστική λειτουργίας

B.4.5. Σύνδρομο μετά την αναζωογόνηση, φροντίδα μετά την αναζωογόνηση

Ι. Υποστήριξη της αναπνοής, μηχανικός αερισμός.

ΙΙ. Υποστήριξη της κυκλοφορίας.

ΙΙΙ. Υποστήριξη του ΚΝΣ, ηλεκτρολυτικές διαταραχές.

ΙV. Οξεοβασική ισορροπία.

  1. Στοχευόμενη διαχείριση θερμοκρασίας.
  2. Πρόγνωση ασθενών μετά από ανακοπή, πρόγνωση βαρέως πάσχοντα ασθενούς, κλίμακα Γλασκώβης, νευρολογική εκτίμηση, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά, αιματολογικές εξετάσεις, κλινική βιοχημεία, ειδικοί δείκτες (NSE, S-100).

B.4.6.Τραύμα και καρδιοαναπνευστική ανακοπή, βασικές αρχές της εξειδικευμένης αντιμετώπισης τραύματος

B.4.7. Ενημέρωση συγγενών, ψυχολογική υποστήριξη συγγενών θυμάτων καρδιακής ανακοπής

B.4.8.  Εκπαίδευση και ποιότητα στην ΚΑΡΠΑ.

 

Β.5. ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΝΕΟΓΝΩΝ

Β.5.1.  Βασική και εξειδικευμένη καρδιοαναπνευστική ανακοπή και Αναζωογόνηση στα παιδιά.

Ι. Υποστήριξη της αναπνοής.

ΙΙ. Υποστήριξη της κυκλοφορίας.

ΙΙΙ. Αρρυθμίες περί την ανακοπή.

  1. Φροντίδα μετά την αναζωογόνηση-Εντατική θεραπεία.
  2. Οξεοβασική ισορροπία και μεταβολικές διαταραχές.

VII. Πρόγνωση.

Β.5.2. Βασική και εξειδικευμένη καρδιοαναπνευστική ανακοπή και Αναζωογόνηση στα νεογνά.

Ι. Υποστήριξη της αναπνοής.

ΙΙ. Υποστήριξη της κυκλοφορίας.

ΙΙΙ. Φροντίδα μετά την αναζωογόνηση-Εντατική θεραπεία.

  1. Οξεοβασική ισορροπία και μεταβολικές και νευρολογικές διαταραχές.
  2. Πρόγνωση

 

Β.6. ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

Β.6.1   Κλινικές μελέτες (τυχαιοποιημένες, μελέτες παρατήρησης)   

Β.6.2   Πειραματικές μελέτες

Β.6.3.     Μελέτες αποστελεσματικότητας (effectiveness versus efficacy)

 

Β.7. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ

Β.7.1  Αδρεναλίνη και Βαζοπρεσίνη στην Καρδιακή ανακοπή

Β.7.2  Ατροπίνη, Αμιοδαρόνη, Μαγνήσιο και Ασβέστιο στην καρδιακή ανακοπή

 Β.7.3.     Αντιισχαιμική θεραπεία στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα

 Β.7.4. Β΄ αναστολείς στη θεραπεία των περί την ανακοπή αρρυθμιών και στην καρδιακή ανακοπή

Β.7.5. Αδενοσίνη

Β.7.6. Ινότροπα και αγγειοσυσπαστικά στη φροντίδα μετά την Αναζωογόνηση

Β.7.7. Φάρμακα στην Αναζωογόνηση παιδιού και νεογνού