Προγραμμα Α’ Εξαμηνου

Α’ Διδακτικό εξάμηνο (13 εβδομάδες διδασκαλίας)
ΜαθήματαΏρες διδασκαλίας/ανά εβδομάδαΠιστωτικές Μονάδες
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 46
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 46
ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ2.54
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ2.54
ΗΘΙΚΟΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ2.54
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2.54
ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ1.52
ΣΥΝΟΛΟ19.530


Περιγραφή μαθημάτων


ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1.  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 

Α.1.1.    Αναισθησία, φάσεις γενικής αναισθησίας, στάδια αναισθησίας

A.1.2. Χορήγηση γενικών αναισθητικών φαρμάκων (απευθείας ενδοφλέβια χορήγηση, απορρόφηση από τους πνεύμονες, απορρόφηση από τον στόμαχο, απορρόφηση από το έντερο), χορήγηση αναλγητικών, χορήγηση μυοχαλαρωτικών

Α.1.3. Συνεχής παρακολούθηση βιολογικών μεταβλητών, βασικό και εξειδικευμένο monitoring.

Α.1.4.    Αέρια αίματος και οξεοβασική ισορροπία (καμπύλη αποδέσμευσης οξυαιμοσφαιρίνης, κυψελιδοαρτηριακή διαφορά πίεσης οξυγόνου, διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας)

Α.1.5. Υγρά και ηλεκτρολύτες, εκτίμηση υγρών του οργανισμού, χορήγηση υγρών και ηλεκτρολυτών, είδη διαλυμάτων                                                                                                   

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α.2.  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Α.2.1.    Ανατομία και φυσιολογία της καρδιάς και του κυκλοφορικού συστήματος. Κλινική εξέταση της καρδιάς και της κυκλοφορίας

Α.2.2.    Καρδιακή Ανεπάρκεια – Παθοφυσιολογία καρδιακής ανεπάρκειας, Πνευμονικό οίδημα, Φαρμακολογική θεραπεία καρδιακής ανεπάρκειας

Α.2.3.    Καρδιακές αρρυθμίες, ηλεκτροφυσιολογική προσέγγιση 

Α.2.4. Αντιμετώπιση καρδιακών αρρυθμιών, καρδιακή βηματοδότηση, εμφυτεύσιμοι απινιδιστές

Α.2.5. Αθηρωμάτωση – Παράγοντες κινδύνου, πρόληψη αθηρωμάτωσης, θεραπεία υπερλιπιδιαιμίας

Α.2.6. Ισχαιμία του μυοκαρδίου, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, ασταθής στηθάγχη, Χρόνια στεφανιαία νόσος, θεραπευτική αντιμετώπιση

Α.2.7. Περικάρδιο και καρδιακή ανακοπή, πνευμονική εμβολή, καρδιακό τραύμα, επιπωματισμός

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α.3  ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Α.3.1. Υποδοχείς, Σχέση δόσης φαρμακολογικής απάντησης, απορρόφηση, μεταβολισμός φαρμάκων, φαρμακοκινητικά, φαρμακοδυναμικά μοντέλα

Α.3.2.    Διουρητικά, φυσιολογία του νεφρού, είδη διούρησης, ενδείξεις των διουρητικών, ανεπιθύμητες ενέργειες της διούρησης

Α.3.3.    Δακτυλίτιδα και καρδιοτονωτικές γλυκοσίδες, μηχανισμός δράσης, ηλεκτροφυσιολογικά αποτελέσματα, αλληλεπίδραση με το αυτόνομο νευρικό σύστημα, κλινικές εφαρμογές

Α.3.4.    Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων: αλληλεπιδράσεις που οδηγούν σε τροποποίηση του μεταβολισμού, της δράσης και της απομάκρυνσης, ανεπιθύμητες ενέργειες

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α.4  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ

Α.4.1. Οργάνωση για την άσκηση επείγουσας Ιατρικής

Α.4.2. Κρίση βρογχικού άσθματος, οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, ενδείξεις οξυγονοθεραπείας, συμβατικός μηχανικός αερισμός, μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός

Α.4.3. Σπασμοί, απώλεια συνείδησης, επιληψία

Α.4.4. Αιμορραγία ανώτερου, κατώτερου πεπτικού συστήματος, Kοιλιακό άλγος

Α.4.5. Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πιεστικές βλάβες νωτιαίου μυελού, επιπλεγμένα κατάγματα, τραύματα πυέλου, πολυτραυματίας, σύνδρομο συμπίεσης, σύνδρομο διαμερίσματος, Εγκαύματα

Α.4.6. Επείγοντα μεταβολικά νοσήματα, επείγοντα ψυχιατρικά προβλήματα, πνιγμός, ηλεκτροπληξία, αλλεργικές αντιδράσεις – αναφυλαξία, επείγουσες καταστάσεις κατά την κύηση

Α.4.7. Παιδιατρικά – Νεογνικά επείγοντα

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α.5  ΗΘΙΚΟΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ

 Α.5.1. Αυτονομία, Οδηγίες από τον ασθενή

Α.5.2.Συγκατάθεση για θεραπεία και συναπόφαση λήψης της απόφασης για αναζωογόνηση, Παρουσίαση δεδομένων για λήψη της απόφασης

Α.5.3. Η αρχή του μη βλάπτειν

Α.5.4. Προσωποποιημένη βελτιστοποίηση της θεραπείας

Α.5.5. Η αρχή της δικαιοσύνης, Ισονομία στην πρόσβαση όλων των κοινωνικών ομάδων, Ειδικές καταστάσεις και πληθυσμοί

Α.5.6.  Ηθικά ζητήματα για την έρευνα ηθικής στην αναζωογόνηση

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α.6  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α.6.1. Οργάνωση-σχεδιασμός κλινικής μελέτης, αναμενόμενα αποτελέσματα, προϋποθέσεις εισαγωγής και αποκλεισμού από τη μελέτη

Α.6.2. Βασική έρευνα, χρήση ζώων εργαστηρίου, νομική προσέγγιση χρήσης ζώων εργαστηρίου

Α.6.3. Συγγραφή επιστημονικής εργασίας, παρουσίαση αποτελεσμάτων της έρευνας

Α.6.4. Σχεδιασμός βασικής έρευνας και κλινικής μελέτης

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α.7  ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Α.7.1. Επιδημιολογία, οργάνωση παροχής βοήθειας στον τόπο της καταστροφής, αντιμετώπιση συνήθων κλινικών προβλημάτων που απασχολούν την ιατρική των καταστροφών

Α.7.2. Διαλογή θυμάτων, οργάνωση συνεργείων διάσωσης, οργάνωση νοσοκομείου