Επικοινωνια

Το ΠΜΣ «Αναζωογόνηση» υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Προγράμματος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών κ.Τέσση Ιωάννα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2112136842

Email: ioannatessi@yahoo.com